Магистърска програма


klimatМагистърска програма „Изменения на климата и управление на водите“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
За студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност, различна от География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и география.
Приемът е за платено обучение без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50). Обучението е с продължителност 3 семестъра в редовна форма на обучение и 4 семестъра за задочно обучение.
Начало на обучението – 17 февруари 2017 г.
За информация:
тел.: 02 9308 362;
е-mail: nina@gea.uni-sofia.bg

Краен срок: януари, 2020 г.

Информация от:https://www.uni-sofia.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *