Магистърска програма в СУ


libraryМагистърска програма „Изменения на климата и управление на водите“ (ИКУВ) – СУ „Св. Климент Охридски“ 
Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите“ е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси.
За студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности: География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и география
Срок на обучение: 2 семестъра/3 семестъра; Форма на обучение:редовна/задочна
За студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” по специалност, различна от посочените по-горе
Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра; Форма на обучение:редовна/задочна
Прием на документи – Кристина Петрова, ГГФ, каб. 257, тел. 02 9308 360

Краен срок: за държавна поръчка от 28.08.2017 г. до 08.09.2017 г.; за платено обучение от 28.08.2017 г. до 30.09.2017 г. 

Информация от:https://www.uni-sofia.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *