Стаж в Банка ДСК


1111111111Стажът в банката е за млади специалисти – студенти и ученици, не е платен и се извършва целогодишно.

Приемът на млади специалисти в поделенията на Банката и в Централното управление на професионална учебна практика се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:

  •     І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
  •     ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.

Необходими документи:

  • мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
  •  втобиография (“СV”) с приложена актуална снимка.

При допълнително поискване се представят:

  •     Препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище;
  •     Копие на студентска книжка или академична справка / респ. на ученически бележник.

При подаването на горе описаните документи, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст).

Изисквания към кандидатите:

  •  студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІ-ри курс;
  •   ученици в специализирани училища със специалности в областите “икономика” и “информационни технологии” – предпоследна и последна учебна година, съобразно предвидената в годишната учебна програма задължителна учебна практика;
  •  студенти в І-ви и ІІ-ри курс във ВУЗ, но с придобито средно-специално образование в областите “икономика” и “информационни технологии”;

Месеците, в които стажантът е ангажиран в банката се определят индивидуално, но е минимално едни месец и максимално 3 месеца, като на ден стажантът е длъжен да прекарва в банка поне четири часа.

Приемът на млади специалисти на професионална учебна практика е целогодишен.

Наличните свободни позиции в банката, можете да намерите тук.

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *