Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас

Основан през 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологически институт, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” е утвърден като такъв с решение на Народното събрание от 01.08.1995 г. и е единственото държавно Висше училище в региона. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран с решение №16 от 17.05.2007 г. на Националната агенция за оценяване...
Прочетете повече

Технически университет, гр. Варна

Технически университет - Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание с цел осигуряване на условия за обучение на инженерни кадри в областта на корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекс...
Прочетете повече

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Русенският университет “Ангел Кънчев” е лидер сред висшите училища в България в академичния обмен на студенти по международни програми на Европейския съюз.Това е и единственият университет в сегашните Русенска, Разградска и Силистренска области. С това се отговаря на международно установения показател “едно висше училище на около един милион население". История Русенският...
Прочетете повече

Национална музикална академия проф. Панчо Владигеров

Националната музикална академия “Проф.Панчо Владигеров” е единственото висше училище за професионални музиканти в България, което включва пълния спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности. Държавната музикална академия е основана през 1921 г. с Царски указ № 145 на Н.В. Цар Борис ІІІ, обнародван в Държавен вестник от 21.07.1921 г. Наименованието - Държавн...
Прочетете повече

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски". Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 го...
Прочетете повече

Национална художествена академия

Националната художествена академия съществува като учебно заведение от 1896 година. Създадена е под името “Държавно рисувално училище” по законопроект, изработен от известните художници и общественици Ив.Мърквичка, Антон Митов и д-р Ив. Шишманов.  На 20.04.2006 г. Националната художествена академия получи  "много добра" институционална акредитация валидна до 20.04.2012 г. На...
Прочетете повече

Медицински университет – София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование в България.Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. Медицинският университет e едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средищ...
Прочетете повече

Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна е първото българско висше търговско училище в България, създадено по инициатива на Варненската търговско–индустриална камара. През ноември 2014 година се навърши точно един век от построяването на знаковата за Варна сграда, наследник на Висшето търговско училище, на Икономически университет - Варна. Разположена в центъра на града, сградата на ре...
Прочетете повече

Висше строително училище „Любен Каравелов”

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III. През 1991 г. с Указ на Президента на Р България училището получава името на големия български патриот, общественик, писател и публицист Любен Каравелов. От 31 август 2000 г. със Закон за преобра...
Прочетете повече

Висше военноморско училище ”Н. Й. Вапцаров”

Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри. Традициите в българското морско образование датират от 1881г., когато се открива Морското училище - първото техническо учебно заведение в България за ...
Прочетете повече