Конкурс за докторанти


youngКандидатстване по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специлизанти и млади учени

Открита е процедура за кандидатстване по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

BG05M2OP001-2.009 – ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1

Целта на програмата е насочена към развитие на човешките ресурси, ангажирани в сферата на науката. Целта е да се повиши квалификацията на персонала в сферата на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), да се гарантират достатъчно висококвалифицирани лица, завършили висше образование, с практически опит в областта на изследванията и привличане на изследователи от чужбина за научни изследвания. Цели се и да се насърчи интереса на децата, младежта и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях.

Документите за кандидатстване и информация са налични на следния адрес:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/27c37db7-7977-40ea-b9de-3a39d36f5c87

Краен срок: 31.10.2016 г. 19:00 ч.

Информация от:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_doktoranti/kandidatstvane_po_op_nauka_i_obrazovanie_za_inteligenten_rastezh_za_podkrepa_za_razvitieto_na_doktoranti_postdoktoranti_specilizanti_i_mladi_ucheni

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *