Прием в бакалавърска програма


Геология и геоинформатикаПрием в бакалавърска програма „Геология и геоинформатика“ за учебната 2017-2018 
Бакалавърска програма Геология и геоинформатика, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, обучава студенти в редовна форма с продължителност 4 години. Успешно завършилите получават образователна и квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „инженер по геоинформатика“.
Възможности за реализация:
– ГИС-експерти (компютърна обработка, анализ, визуализация и интерпретация на пространствена иннформация) в централни, регионални и местни държавни институции и частни организации;
– Консултанти в публичния и частния сектори в областта на геологията, геоложкия риск и опазването на околната среда, идентифициране и популяризиране на геоложкото наследство.
За информация: Катедра „Геология и геоинформатика“, МГУ „Св. Иван Рилски“, тел: 02 80 60 490; 02 80 60 497
Описание на специалността: http://www.mgu.bg/anotation.php?type=1&code=12&lang=BG
Подаване на документи от 12 юни до 12.00 ч. на 7 юли 2017 г. вкл., Приемна „Кандидат-студенти“, МГУ (Ректорат, 1 етаж ).

Краен срок: 7 юли 2017 г. 

Информация от:http://www.mgu.bg/main.php?menu=4&submenu=33

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *