Информация за стипендии


DAADИнформация за стипендиите, които Германската служба за академичен обмен DAAD съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят на български студенти – бакалаври и магистри, докторанти, университетски преподаватели и учени. За академичната 2020/2021 година DAAD предлага на бъдещите стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:

За студенти:

  • Стипендии за студенти след първа диплома – Срок за кандидатстване: 15 ноември 2019 г.

Цел: изучаване на магистърска програма в държавно признат университет (държавен или частен в Германия). Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (бакалавър, магистър).

  • Летни курсове за студенти – Срок за кандидатстване: 1 декември 2019 г.

Цел: задълбочаване на познанията по немски език. Предназначена за студенти от бакалавърска и магистърска степен на всички специалности.

За докторанти и постдокторанти:

  • Краткосрочна стипендия за докторанти и млади учени (до 6 месеца)

Срок за кандидатстване: 15 ноември 2019 – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.; 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Цел: участия в изследователски проекти в германски университет или друг извън университетски изследователски институт.

  • Годишна стипендия за докторанти и млади учени (7 – 12 месеца)

Срок за кандидатстване: 15 ноември 2019 г. Цел: Участие в изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски държавно признат университет или в друг извън университетски изследователски институт с дисертация в България.

  • Билатерална докторантура (Cotutele) (Продължителност на стипендията: до 2 години)

Срок за кандидатстване: не е посочен

Стипендията има два варианта: а) за придобиване на докторска степен с партниращ научен ръководител в Германия и б) Кандидати, които към началото на отпускането на стипендията са допуснати до защита.

  • Стипендии за двустранен обмен на учени

Срок за кандидатстване: 15 ноември 2019 г. – за кандидатура с престой между юни и ноември 2020 г.; 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в университет или изследователски институт.

  • Стипендии за университетски преподаватели и учени (Престой за изследователски проект)

Срок за кандидатстване: 15 ноември 2019 г. – за кандидатура с престой между юни и ноември 2020 г.; 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Цел: извършване на работен проект или за сътрудничество с германско висше учебно заведение или изследователски институт. Продължителност: от 1 до 3 месеца.

  • Повторна покана за бивши стипендианти на ДААД – АЛУМНИ

Срок за кандидатстване: 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.; 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Предназначена за осъществяване на изследователски или работен проект в германски държавен университет или извън университетски изследователски институт. Продължителност: от 1 до 3 месеца.

Краен срок: различен за различните стипендии

Информация от: https://www.uni-sofia.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *